the conquerors gift
o o o o o o o o o
(crossroads: games moves on the board of destiny)

1st movement: invocation
x o o o o o o o o

beginnings, preparations, conjurations, paths

1:1 x o o o o o o o o 1:1: invoc: condition
1:2 x x o o o o o o o 1:2: invoc: consciousness
1:3 x x x o o o o o o 1:3: invoc: trial&trib
1:4 x x x x o o o o o 1:4: invoc: limitation
1:5 x x x x x o o o o 1:5: invoc: inspiration
1:6 x x x x x x o o o 1:6: invoc: will
1:7 x x x x x x x o o 1:7: invoc: action
1:8 x x x x x x x x o 1:8: invoc: manifestation
1:9 x x x x x x x x x 1:9: invoc: realization

 

2nd movement: initiation
x x o o o o o
2:1 x o o o o o o o o 2:1:init: survival
2:2 x x o o o o o o o 2:2:init: fortitude
2:3 x x x o o o o o o 2:3:init: defeat
2:4 x x x x o o o o o 2:4:init: finesse
2:5 x x x x x o o o o 2:5:init: positioning
2:6 x x x x x x o o o 2:6:init: clarity
2:7 x x x x x x x o o 2:7:init: victory
2:8 x x x x x x x x o 2:8:init: transformation
2:9 x x x x x x x x x 2:9:init: renewal
 

3rd movement: life
x x x o o o o

3:1 x o o o o o o o o 3:1:life: birth
3:2 x x o o o o o o o 3:2:life: youth
3:3 x x x o o o o o o 3:3:life: education
3:4 x x x x o o o o o 3:4:life: work
3:5 x x x x x o o o o 3:5:life: relationships
3:6 x x x x x x o o o 3:6:life: mating
3:7 x x x x x x x o o 3:7:life: tribulation
3:8 x x x x x x x x o 3:8:life: perspective
3:9 x x x x x x x x x 3:9:life: maturity

 

4th movement: work
x x x x o o o

4:1 x o o o o o o o o 4:1:emp: vitality
4:2 x x o o o o o o o 4:2:emp: decisions
4:3 x x x o o o o o o 4:3: emp: preperation
4:4 x x x x o o o o o 4:4: emp: positioning
4:5 x x x x x o o o o 4:5: emp: the changes
4:6 x x x x x x o o o 4:6: emp: alliances
4:7 x x x x x x x o o 4:7: emp: the moves
4:8 x x x x x x x x x 4:8: emp: conjurations
4:9 x x x x x x x x x 4:9: emp: power

 

5th movement: service
x x x x x o o o o

5:1 x o o o o o o o o o 5:1:serv: struggle
5:2 x x o o o o o o o o 5:2:serv: game
5:3 x x x o o o o o o o 5:3:serv: the board
5:4 x x x x o o o o o o 5:4:serv: strategic posture
5:5 x x x x x o o o o o 5:5:serv: trickeration
5:6 x x x x x x o o o o 5:6:serv: rootwork
5:7 x x x x x x x x o o 5:7:serv: infrastructure
5:8 x x x x x x x x x o 5:8:serv: righteousness
5:9 x x x x x x x x x x 5:9:serv: destinywork

 
6th movement: illumination
6 x x x x x x o o
6:1 x o o o o o o o o o 6:1:illum: vision
6:2 x x o o o o o o o o 6:2:illum: journeys
6:3 x x x o o o o o o o 6:3:illum: compassion
6:4 x x x x o o o o o o 6:4:illum: crossroads
6:5 x x x x x o o o o o 6:5:illum: demonology
6:6 x x x x x x o o o o 6:6:illum: renewal
6:7 x x x x x x x x o o 6:7:illum: ritualwork
6:8 x x x x x x x x x o 6:8:illum:mastery
6:9 x x x x x x x x x x 6:9:illum:transformation
 
7th movement: revelation
x x x x x x x o o
7:1 x o o o o o o o o 7:1:rev: spiritvision
7:2 x x o o o o o o o 7:2:rev: wisdom
7:3 x x x o o o o o o 7:3:rev: magic
7:4 x x x x o o o o o 7:4:rev: sanctification
7:5 x x x x x o o o o 7:5:rev: divination
7:6 x x x x x x o o o 7:6:rev: illumination
7:7 x x x x x x x o o 7:7:rev: transcendence
7:8 x x x x x x x x o 7:8:rev: higherground
7:9 x x x x x x x x x 7:9:rev: fa
7:1 x o o o o o o o o 7:1:rev: spiritvision
 
8th movement: prophecy
x x x x x x x x o

8:1:x o o o o o o o o o *:1: proph: the call
8:2 x x o o o o o o o o 8:2: proph: the gods
8:3 x x x o o o o o o o 8:3: proph: the voice
8:4 x x x x o o o o o o 8:4: proph: the vision
8:5 x x x x x o o o o o 8:5: proph: the ministry
8:6 x x x x x x o o o o 8:6: proph: the instrument
s 8:7 x x x x x x x x o o 8:7: proph: the mythwork
8:8 x x x x x x x x x o 8:8: proph: the pathwork
8:9 x x x x x x x x x x 8:9: proph: the prophecy

 
9th movement: grace
x x x x x x x x x x
9:1 x o o o o o o o o 9:1:grace: serenity
9:2 x x o o o o o o o 9:2:grace: creation
9:3 x x x o o o o o o 9:3:grace: celebration
9:4 x x x x o o o o o 9:4:grace: guidance
9:5 x x x x x x o o o o 9:5:grace: sacrifice
9:6 x x x x x o o o o 9:5:grace: death
9:7 x x x x x x o o o 9:6:grace: rebirth
9:8 x x x x x x x x o 9:8:grace:immortality
9:9 x x x x x x x x x 9:9:grace:irie